Centrum Zdrowych Pleców

 

Centrum Zdrowych Pleców jest wynikiem długoletniego doświadczenia w rozwoju zdrowotnych produktów sportowych i odpowiednich koncepcji treningowych.

Poprzez Centrum Zdrowych Pleców mamy do dyspozycji kompleksową koncepcję zorientowanego prozdrowotne i specyficznego dla pleców programu treningowego.

Back-check 607 jest centralną jednostką postępowania w procesie analizy zdolności wytrzymałościowych różnych grup mięśniowych. Analiza danych tworzy bazę do inteligentnego zarządzania treningiem. (* chronione prawem patentowym).

 

 

 

Zobacz broszurę reklamową: